Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Google

– Då förutsättningar och behov varierar stort mellan arbetsplatser planeras utbildningsinsatsens fokusområden och innehåll tillsammans med dig som uppdragsgivare utifrån just era behov och ambitioner. 

Exempel på användning av Google Workspace.

Google sites – Ta del av exempel på webbsida där jag tillgängliggör kompensatoriska verktyg.
Gör det genom att besöka denna demo-sida!

Nedan kan du ta del av exempel på utbildningsinnehåll för er i en Google-miljö.

Grunderna.

Gmail –

 • Grundläggande mailhantering.

Kalender –

 • Grundläggande kalenderhantering.

Drive –

 • Grundläggande hantering av Drive.

Classroom –

 • Grunderna om samarbetsytan som kommer att utveckla det digitala samarbetet på skolan.  

Chrome –

 • Grundläggande hantering av Chromebook.

Fortsättningen.

Formulär –

 • Ett verktyg för bland annat summativ- och formativ bedömning.

Keep –

 • Organisera ditt arbete genom att skapa att göra-listor i Keep.
 • Använd dessa listor som en gemensam planeringsyta både internt och externt.

Hangouts –

 • Kommunicera genom video. Det finns inga gränser för möjligheterna.

Jamboard –

 • Använd Jamboard för samarbete eller nyttja den som whiteboard.

Classroom –

 • Lär mer om hur ovanstående tjänster samlas i den gemensamma samarbetsytan och bidrar till att utveckla det pedagogiska arbetet på skolan.

Chrome –

 • Bli än mer effektiv genom bland annat anpassningar och tillägg.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close