Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Intyg

Nedan presenteras ett urval av intyg.

Guldäpplet – Pristagare 2022.

Juryns motivering:
För ett arbete med en vilja och ett driv att utveckla och anpassa digitala verktyg och undervisning efter varje elevs behov och med målet att väcka intresset för eget livslångt lärande, och att involvera vårdnadshavare. Martin bidrar också till det kollegiala utbytet i skolan, i kommunen och nationellt och har modet att tänka utanför boxen och prova nya vägar vilket väcker nyfikenhet och kreativitet.

Läs mer om den fina utmärkelsen här.


– Martin has been associated with Classroomscreen as a beta tester for some time.

Martin succeeds in testing the new developments and checking whether they are in line with the vision of our product. In addition, Martin provides clear feedback and ideas for new developments from the point of view of our target group.

In recent years we have come to know Martin as a reliable and valuable partner of Classroomscreen.

Laurens Koppers, dec. 2021.”We All Make Digital Information Accessible”

Innehåll;

  • Grunderna i digital tillgänglighet
  • Texter-  Word-dokument
  • Presentationer – PowerPoint-filer
  • PDF-dokument
  • Media – ljud/bild
  • Webbsidor, e-post och sociala medier

WAMDIA 2019

Intyg – WAMDIA 2019

Digitala utvecklingsledare på grundskola och gymnasium.

– Att stärka målgruppens kompetens kring digitala utvecklingsfrågor, att öka förståelsen för den tekniska utvecklingens möjligheter ur ett pedagogiskt perspektiv.

VLM 2016

Intyg – VLM 2016
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close