Microsoft

– Då förutsättningar och behov varierar stort mellan arbetsplatser planeras utbildningsinsatsens fokusområden och innehåll tillsammans med dig som uppdragsgivare utifrån just era behov och ambitioner. 

Nedan kan du ta del av exempel på utbildningsinnehåll

för er i en Microsoft-miljö.

Grunderna.

Teams –

 • Grunderna om samarbetsytan som kommer att utveckla det digitala samarbetet i er verksamhet.  

Outlook mejl –

 • Grundläggande mailhantering.

Outlook kalender –

 • Grundläggande kalenderhantering.

OneDrive –

 • Grundläggande hantering av så kallad molnlagring.

Windows 10 –

 • Grundläggande hantering av datorn.

Fortsättningen.

Teams –

 • Kommunicera internt och externt. Det finns inga gränser för möjligheterna.
 • Lär mer om hur tjänster samlas i den gemensamma samarbetsytan och bidrar till att utveckla det pedagogiska arbetet på skolan.

OneNote –

 • Organisera ditt arbete genom OneNote.
 • Klassanteckningsboken tar tillgängligheten till nya höjder.
 • Skapa en gemensam planeringsyta för arbetslaget eller hela skolan.

Forms –

 • Ett verktyg för bland annat summativ- och formativ bedömning.

Sway –

 • Det moderna presentationsverktyget som fungerar på alla plattformar.

Windows 10 –

 • Bli än mer effektiv genom bland annat personlig anpassning av din dator och användningen av kortkommandon.

Tips! Läs mer om hur ovanstående tjänster kan bidra till en mer tillgänglig lärmiljö.

Jag har fortsatt förtroende från Microsoft!

You will be joining a group of some of the most amazing educators who are empowering the students of today to create the world of tomorrow. At Microsoft, we believe that technology alone cannot build 21st century skills for students. It is an accelerator, but the power of change lies within educators. That is why we bring changemakers, like yourself, together to recognize and grow your achievements.

/Microsoft Education, august 2020.

Exempel på användning av Microsoft 365.

Microsoft 365
Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close