Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Microsoft

– Då förutsättningar och behov varierar stort mellan arbetsplatser planeras utbildningsinsatsens fokusområden och innehåll tillsammans med dig som uppdragsgivare utifrån just era behov och ambitioner. 

Nedan kan du ta del av exempel på utbildningsinnehåll

för er i en Microsoft-miljö.

Grunderna.

Teams –

 • Grunderna om samarbetsytan som kommer att utveckla det digitala samarbetet i er verksamhet.  

Outlook mejl –

 • Grundläggande mailhantering.

Outlook kalender –

 • Grundläggande kalenderhantering.

OneDrive –

 • Grundläggande hantering av så kallad molnlagring.

Windows 10 & 11 –

 • Grundläggande hantering av datorn.

Fortsättningen.

Teams –

 • Kommunicera internt och externt. Det finns inga gränser för möjligheterna.
 • Lär mer om hur tjänster samlas i den gemensamma samarbetsytan och bidrar till att utveckla det pedagogiska arbetet på skolan.

OneNote –

 • Organisera ditt arbete genom OneNote.
 • Klassanteckningsboken tar tillgängligheten till nya höjder.
 • Skapa en gemensam planeringsyta för arbetslaget eller hela skolan.

Forms –

 • Ett verktyg för bland annat summativ- och formativ bedömning.

Sway –

 • Det moderna presentationsverktyget som fungerar på alla plattformar.

Windows 10 & 11 –

 • Bli än mer effektiv genom bland annat personlig anpassning av din dator och användningen av kortkommandon.

Tips! Läs mer om hur ovanstående tjänster kan bidra till en mer tillgänglig lärmiljö.

Jag har fortsatt förtroende från Microsoft

– You have been chosen as an MIE Expert because you are self-driven, passionate about your work, have true collaborative spirit, and strive to inspire students with outside-the-box thinking on technology in education. We appreciate your resourcefulness and entrepreneurial spirit. As agents of change, you have achieved excellence in education, using technology and social media. We are grateful for the opportunity to tap into your enthusiasm and enable others to benefit from what is clearly your passion.

/Microsoft Education, august 2023.

Exempel på användning av Microsoft 365.

Microsoft 365
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close