Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Tjänster för den pedagogiska verksamheten

– Vill du skapa förutsättningar för din personal att arbeta med digitala verktyg som bidrar till att utveckla er verksamhet? 

Mina erfarenheter består bland annat av; 

  • Grundskollärare med stor erfarenhet och goda kunskaper kring användningen av digitala verktyg som en naturlig del i det personliga- och kollegiala arbetet.
  • Framstående kunskaper inom lärplattformar från marknadens största aktörer;
    • MIEE-expert sedan 2016 – Utvald Innovativ lärare i Office 365 från Microsoft.
    • Utvecklar nya arbetsmetoder utifrån verktygen i Google Workspace.
    • Certifierad utbildare av SMART Board och SMART Learning Suite.
  • Mångårig erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd och individuella anpassningar vilket ger utbildningar utifrån ett inkluderande och tillgängliggörande perspektiv.
  • Mycket stor erfarenhet att leda, utbilda och inspirera inom området.

Feedback på utbildningsinsats

Varför ska du välja att anlita mig? 

Jag erbjuder möjlighet till en unik utbildningsinsats och stöd kring användningen av digitala verktyg till all form av pedagogisk verksamhet, detta genom att den utförs av pedagoger för pedagoger.

Då förutsättningar och behov varierar stort mellan arbetsplatser planerar vi utbildningsinsatsens fokusområden och upplägg tillsammans med dig som kund. Kanske vill ni ha en traditionell utbildning med föreläsning eller workshop, eller så ser ni möjligheterna i att vi följer ett arbetslag under en del av dag för att på så vis fortbilda och utveckla kollegiet utifrån förutsättningarna i deras pedagogiska verksamhet? Det är era behov och ambitioner som avgör vilket upplägget blir.

Min erfarenhet visar att det råder ett stort behov och önskemål kring att skapa en ökad tillgänglighet i den pedagogiska verksamheten genom användningen av digitala verktyg. Därför utbildar Jag er även i de kompensatoriska anpassningar och stöd som finns i den digitala miljö som just ni befinner er i.
Målsättningen för mig är att bidra till en ökad tillgänglighet för alla i er verksamhet. 

Vad behöver du hjälp med?

Vänligen gör ditt val utifrån något av de fyra alternativen nedan:

Stöd för att skapa en tillgänlig lärmiljö


Resultat från enkätundersökning

Undersökningen gjordes vid ett utbildningstillfälle för pedagoger 2012. Ser det annorlunda ut på din skola, vilket resultat skulle ni få idag?

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close