Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

SMART Board

På denna sida kan du lära mer om hur de interaktiva produkterna från SMART Board kan bidra till att tillgängliggöra din undervisning eller effektivisera dina möten. Längre ner på sidan kan du även ta del av den feedback som jag mottagit vid genomförda utbildningsinsatser.

Utbildning kräver interaktion


Utbildning sker när människor interagerar med varandra. När vi samtalar, funderar, analyserar och drar slutsatser. Interaktion kräver att det finns en kontakt mellan deltagarna i gruppen och ett flöde som inte bryts.
En grupp människor som interagerar med varandra behöver en gemensam yta att samlas kring. Pedagoger har i alla tider använt en gemensam yta i undervisningen, vi har ritat med pinnar i sanden, skrivit med kritor på svarta tavlan och gjort tankekartor på whiteboarden.

Exempel på feedback

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close