Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Tillgänglig lärmiljö

– Jag har ett mycket stort intresse för digitala verktyg och det kompensatoriska stöd de kan ge i den pedagogiska verksamheten. Därmed är en av mina spetskompetenser att utifrån er befintliga lärmiljö presentera hur de digitala verktygen och tjänsterna kan användas för att tillgängliggöra undervisningen för elever och personal i er verksamhet.

Vad innebär det att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever?

Är det bara en floskel man använder sig av för att få verksamheten att framstå som bättre än den är, eller är det en ambition för pedagoger att se till alla elevers rätt till en likvärdig utbildning?

För mig handlar det om att ge alla elever möjlighet att utvecklas utifrån just deras förutsättningar. Detta sker genom att dra fördel av de funktioner och anpassningar i digitala verktyg som kan ge stöd i skolarbetet. För att åstadkomma detta behövs utbildning, inspiration och stöd av pedagoger som redan skapat dessa förutsättningar i sin undervisning. Det vill säga från mig!

Din digitala skola – Microsoft.

Tänk att erbjudas möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter kring arbetet med digitala verktyg för mer än 1/2 miljon prenumeranter och Sveriges alla kommuner… Det blev verklighet för mig då jag gavs möjlighet att bidra i bilagan ”Din digitala skola” från Microsoft Education.

För mig är detta ett mycket viktigt erkännande av min kompetens och erfarenhet i arbetet med digitala verktyg. Blir även du nyfiken på att ta del av detta reportage och bilagan i sin helhet, varsågod! (Klicka på länken nedan så öppnas PDF-filen i ny flik)

Hur skapar man då en tillgänglig undervisning?

Dagens planering görs tillgänglig för eleverna genom OneNote.

Till att börja med är det en stor fördel om de pedagoger som arbetar kring barnet/eleven är intresserade av att finna alternativa lösningar för att kompensera för eventuella svårigheter. Finns intresset är det endast kunskapen och som behöver till. För dem som ännu inte har något intresse av detta arbetssätt behövs inspiration. Oavsett utgångsläge är det där jag kan bidra till att utveckla er verksamhet.

Genom mina stora kunskaper och erfarenheter inom området kan jag bidra till att utveckla er verksamhet genom att nyttja kompensatoriska verktyg för att tillgängliggöra er undervisning och pedagogiska verksamhet.

Även i detta fall gäller att det som är bra för en individ är bra för alla.

Nedan presenteras den Avancerade läsaren, ett kompensatoriskt verktyg i Microsoft365.

Vilka anpassningar och kompensatoriska verktyg är det jag pratar om? Nedan presenteras ett urval;

  • Talsyntes
  • Röstinmatning (speech to text)
  • Tidsuppfattning (timers)
  • Ökad synbarhet
  • Stöd genom mobiltelefon och surfplatta
  • Studieteknik
  • Tillägg som stöd
  • Anpassning av enhet
  • Hjälpmedelsanpassningar i operativsystemet

Ta del av exempel på kompensatoriska verktyg

genom att besöka min demo-sida.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close